Informace pro spotřebitele

Informační povinnost prodávajícího při vzniku sporu

ADR (alternative dispute resolution)

Dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele „prodávající – JEDNOTA, spotřební družstvo v Nymburce, Palackého třída 545, PSČ 288 61 Nymburk; IČ: 00031801; www.jednotanbk.cz, tímto informuje spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro případ, že se se spotřebitelem na řešení sporu nedohodne vzájemnou dohodou:

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
email: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro provoz prodejny v bezobslužném režimu

Jednota spotřební družstvo v Nymburce  
se sídlem: Palackého třída 545, 288 61 Nymburk
IČ: 00031801
DIČ: CZ00031801

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl Dr. XCIX, vložka 471

I. Obsah

Všeobecné obchodní podmínky stanoví pravidla pro podmínky vstupu zákazníka ( dále jen „Uživatel“) na prodejnu v době bezobslužného režimu prodejny a pravidla a postup pro využití této služby (dále jen „Služba“).

Modul Obchod 24/7 umožňuje využití vybraných prodejen v samoobslužném režimu mimo běžnou otevírací dobu pomocí QR kódu vygenerovaného v mobilní aplikaci DoKapsy od ČSOB. Seznam prodejen je přímo dostupný v Aplikaci.

Poskytovatelem Služby je COOP Nymburk, družstvo, které bezobslužný prodej prostřednictvím QR kódu vygenerovaného v Aplikaci umožňuje.

II. Podmínky využití služby

Služba je dostupná pouze v době online připojení prodejny.

K využití této služby je oprávněn Uživatel starší 18 let, který má zřízeno ČSOB ID nebo BankID.

Podmínkou vstupu do prodejny je stažení mobilní aplikace DoKapsy od ČSOB.

Uživatel, který se rozhodne využít Službu, je povinen mít vlastní Aplikaci.

Vstupem do prodejny vyjadřuje Uživatel s podmínkami prodávajícího svůj souhlas ( před vstupem do prodejny by se tak měl s těmito podmínkami seznámit).

Uživatel je povinen počínat si při vstupu do prodejny a odchodu z prodejny tak, aby neumožnil vniknutí do prodejny cizí osobě. Pokud Uživatel při vstupu do prodejny s jeho souhlasem doprovází další osoba, odpovídá Uživatel za její chování a případné škody, které taková osoba způsobí prodávajícímu.

Za účelem zjištění totožnosti osoby odpovědné za škodu způsobenou v prodejně s bezobslužným režimem a uplatnění nároku na její náhradu má prodávající právo požádat ČSOB o osobní údaje Uživatele potřebné k jeho identifikaci a kontaktování, a to: jméno, přijmení, adresu, e-mail a telefon. Tyto osobní údaje mohou být použity pouze k řešení provozních incidentů nebo náhrady škody. Uživatel bere na vědomí, že v bezobslužném režimu prodejny není možné zakoupit zboží vyžadující obsluhu personálem.

III. Ceny a cenové podmínky

Ceny zboží jsou uvedeny na cenovkách, přičemž všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

IV. Zrušení nákupu

Zrušení nákupu lze provést přes tlačítko editace nákupu na samoobslužné pokladně.

V. Placení zboží

Platbu kupní ceny lze uskutečnit pouze prostřednictvím platební karty, nebo elektronickými stravenkami.

VI. Vratné zálohované obaly

K ceně zboží ve vratných zálohovaných obalech bude účtována i záloha za tento obal. Informace o výši zálohy je uvedena u konkrétního zboží. Zálohované obaly je možné vrátit na prodejně pouze v běžné prodejní době s personálem.