Informace pro spotřebitele

Informační povinnost prodávajícího při vzniku sporu

ADR (alternative dispute resolution)

Dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele „prodávající – JEDNOTA, spotřební družstvo v Nymburce, Palackého třída 545, PSČ 288 61 Nymburk; IČ: 00031801; www.jednotanbk.cz, tímto informuje spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro případ, že se se spotřebitelem na řešení sporu nedohodne vzájemnou dohodou:

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
email: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz