Členské schůze

                    Jednota, spotřební družstvo v Nymburce

Palackého třída 545, 288 61 Nymburk, IČ 00031801

Tel.: 325513121, fax:325512769, sekretariat@jednotanbk.cz, www.jednotanbk.cz

Vážená paní, vážený pane,

Zveme Vás na schůzi volebního obvodu místní členské základny Poděbrady 1,  Jednoty, spotřebního družstva v Nymburce, která se uskuteční 4. června 2020 v Poděbradech – Hotel Golfi, Na Kopečku 595, Poděbrady ,

Od 15:00 hod.

Schůze ostatních volebních obvodů místní členské základny Poděbrady budou mít začátky jednání od 15:00 – 15:40 hod a předpokládané ukončení schůzí volebních obvodů místní členské základny bude mezi 17:00 – 17:30 hod.

Budeme rádi, pokud se zúčastníte schůze volebního obvodu místní členské základny a chceme Vás ubezpečit, že v rámci mimořádných hygienických opatření a pro zajištění vaší bezpečnosti budou k dispozici ochranné a dezinfekční prostředky a budou splněny veškeré podmínky pro řádný průběh společného setkání.

Účastníkům bude podáno občerstvení.

Účastníkům budou předány tašky s pozornostmi od dodavatelů, kteří zajišťují zboží do prodejen družstva.

Účastníkům bude jako poděkování za účast a současně jako projev podpory vzhledem k mimořádné situaci, která ovlivňuje naši současnost v důsledku šíření viru Covid-19, předána poukázka na volný jednorázový odběr zboží v prodejnách Jednoty, spotřebního družstva v Nymburce v hodnotě 300,-Kč.

Schůzi volebního obvodu místní členské základny zahajuje a organizuje člen představenstva družstva pověřený představenstvem družstva.

 Jednání schůze volebního obvodu místní členské základny je uzavřené a mohou se ho účastnit jen členové družstva nebo pověřené osoby ústředí družstva zajišťující organizaci.

Program schůze místní členské základny bude následující:

 • Zahájení
 • Volba ověřovatele zápisu z jednání volebního obvodu místní členské základny
 • Schválení programu jednání volebního obvodu místní členské základny
 • Schválení jednacího řádu jednání volebního obvodu místní členské základny
 • Schválení volebního řádu jednání volebního obvodu místní členské základny
 • Volba delegáta na shromáždění delegátů na 5 leté volební období
 • Zpráva předsedy družstva o výsledku hospodaření družstva za rok 2019, informace o činnosti družstva v roce 2019 a výhled na rok 2020
 • Informace o stavu a pohybu členské základny včetně uskutečněných převodů členských práv a povinností včetně majetkových účastí
 • Návrh zásad na poskytnutí výhod členům družstva v roce 2020
 • Diskuze
 • Závěr

Na schůzi volebního obvodu místní členské základny nebude zajištěn svoz ani propláceno cestovné.

U prezence se každý člen prokáže svým průkazem člena družstva.

Případné dotazy nebo podněty můžete volat na telefon sekretariátu: paní Dudlová  325 513121, 325513777 , nebo na e- mail sekretariat@jednotanbk.cz, nebo fax.: 325 512769.

Věříme, že se schůze místní členské základny zúčastníte a těšíme se na setkání.

                                                                                   Ing. Vladimír Procházka

                                                                                   předseda družstva

                    Jednota, spotřební družstvo v Nymburce

Palackého třída 545, 288 61 Nymburk, IČ 00031801

Tel.: 325513121, fax:325512769, sekretariat@jednotanbk.cz, www.jednotanbk.cz

Vážená paní, vážený pane,

Zveme Vás na schůzi volebního obvodu místní členské základny Lysá nad Labem 1,  Jednoty, spotřebního družstva v Nymburce, která se uskuteční v pondělí 8. června 2020 v Lysé nad Labem – Restaurace U Bílé labutě, Masarykova 523, Lysá nad Labem,

Od 15:00 hod.

Schůze ostatních volebních obvodů místní členské základny Lysá nad Labem budou mít začátky jednání od 15:00 – 15:30 hod a předpokládané ukončení schůzí volebních obvodů místní členské základny bude mezi 17:00 – 17:30 hod.

Budeme rádi, pokud se zúčastníte schůze volebního obvodu místní členské základny a chceme Vás ubezpečit, že v rámci mimořádných hygienických opatření a pro zajištění vaší bezpečnosti budou k dispozici ochranné a dezinfekční prostředky a budou splněny veškeré podmínky pro řádný průběh společného setkání.

Účastníkům bude podáno občerstvení.

Účastníkům budou předány tašky s pozornostmi od dodavatelů, kteří zajišťují zboží do prodejen družstva.

Účastníkům bude jako poděkování za účast a současně jako projev podpory vzhledem k mimořádné situaci, která ovlivňuje naši současnost v důsledku šíření viru Covid-19, předána poukázka na volný jednorázový odběr zboží v prodejnách Jednoty, spotřebního družstva v Nymburce v hodnotě 300,-Kč.

Schůzi volebního obvodu místní členské základny zahajuje a organizuje člen představenstva družstva pověřený představenstvem družstva.

 Jednání schůze volebního obvodu místní členské základny je uzavřené a mohou se ho účastnit jen členové družstva nebo pověřené osoby ústředí družstva zajišťující organizaci.

Program schůze volebního obvodu místní členské základny bude následující:

 • Zahájení
 • Volba ověřovatele zápisu z jednání volebního obvodu místní členské základny
 • Schválení programu jednání volebního obvodu místní členské základny
 • Schválení jednacího řádu jednání volebního obvodu místní členské základny
 • Schválení volebního řádu jednání volebního obvodu místní členské základny
 • Volba delegáta na shromáždění delegátů na 5 leté volební období
 • Zpráva předsedy družstva o výsledku hospodaření družstva za rok 2019, informace o činnosti družstva v roce 2019 a výhled na rok 2020
 • Informace o stavu a pohybu členské základny včetně uskutečněných převodů členských práv a povinností včetně majetkových účastí
 • Návrh zásad na poskytnutí výhod členům družstva v roce 2020
 • Diskuze
 • Závěr

Na schůzi volebního obvodu místní členské základny nebude zajištěn svoz ani propláceno cestovné.

U prezence se každý člen prokáže svým průkazem člena družstva.

Případné dotazy nebo podněty můžete volat na telefon sekretariátu: paní Dudlová  325 513121, 325513777 , nebo na e- mail sekretariat@jednotanbk.cz, nebo fax.: 325 512769.

Věříme, že se schůze místní členské základny zúčastníte a těšíme se na setkání.

                                                                                   Ing. Vladimír Procházka

                                                                                   předseda družstva

                    Jednota, spotřební družstvo v Nymburce

Palackého třída 545, 288 61 Nymburk, IČ 00031801

Tel.: 325513121, fax:325512769, sekretariat@jednotanbk.cz, www.jednotanbk.cz

Vážená paní, vážený pane,

Zveme Vás na schůzi volebního obvodu místní členské základny Městec Králové 1,  Jednoty, spotřebního družstva v Nymburce, která se uskuteční ve středu 10. června 2020 v Městci Králové – Restaurace U Pařízků, T.G.Masaryka 79, Městec Králové

Od 15:00 hod.

Schůze ostatních volebních obvodů místní členské základny Městec Králové budou mít začátky jednání od 15:00 – 15:45 hod a předpokládané ukončení schůzí volebních obvodů místní členské základny bude mezi 17:00 – 17:30 hod.

Budeme rádi, pokud se zúčastníte schůze volebního obvodu místní členské základny a chceme Vás ubezpečit, že v rámci mimořádných hygienických opatření a pro zajištění vaší bezpečnosti budou k dispozici ochranné a dezinfekční prostředky a budou splněny veškeré podmínky pro řádný průběh společného setkání.

Účastníkům bude podáno občerstvení.

Účastníkům budou předány tašky s pozornostmi od dodavatelů, kteří zajišťují zboží do prodejen družstva.

Účastníkům bude jako poděkování za účast a současně jako projev podpory vzhledem k mimořádné situaci, která ovlivňuje naši současnost v důsledku šíření viru Covid-19, předána poukázka na volný jednorázový odběr zboží v prodejnách Jednoty, spotřebního družstva v Nymburce v hodnotě 300,-Kč.

Schůzi volebního obvodu místní členské základny zahajuje a organizuje člen představenstva družstva pověřený představenstvem družstva.

 Jednání schůze volebního obvodu místní členské základny je uzavřené a mohou se ho účastnit jen členové družstva nebo pověřené osoby ústředí družstva zajišťující organizaci.

Program schůze místní členské základny bude následující:

 • Zahájení
 • Volba ověřovatele zápisu z jednání volebního obvodu místní členské základny
 • Schválení programu jednání volebního obvodu místní členské základny
 • Schválení jednacího řádu jednání volebního obvodu místní členské základny
 • Schválení volebního řádu jednání volebního obvodu místní členské základny
 • Volba delegáta na shromáždění delegátů na 5 leté volební období
 • Zpráva předsedy družstva o výsledku hospodaření družstva za rok 2019, informace o činnosti družstva v roce 2019 a výhled na rok 2020
 • Informace o stavu a pohybu členské základny včetně uskutečněných převodů členských práv a povinností včetně majetkových účastí
 • Návrh zásad na poskytnutí výhod členům družstva v roce 2020
 • Diskuze
 • Závěr

Na schůzi volebního obvodu místní členské základny nebude zajištěn svoz ani propláceno cestovné.

U prezence se každý člen prokáže svým průkazem člena družstva.

Případné dotazy nebo podněty můžete volat na telefon sekretariátu: paní Dudlová  325 513121, 325513777 , nebo na e- mail sekretariat@jednotanbk.cz, nebo fax.: 325 512769.

Věříme, že se schůze místní členské základny zúčastníte a těšíme se na setkání.

                                                                                   Ing. Vladimír Procházka

                                                                                   předseda družstva