Zájezdy pro členy družstva Jednoty s.d.Nymburk

Zájezdy pro členy družstva v roce 2019 : Jednota, spotřební družstvo v Nymburce Vám nabízí účast na jednom ze zájezdů, které pořádáme výhradně pro členy družstva. Součástí této nabídky je i přihláška, kterou vyplňte a odešlete nejpozději do 12. července 2019 na ústředí družstva. Upozorňujeme Vás na to, že budeme brát v potaz pořadí, v jakém byly přihlášky doručeny a pokud se stane, že bude kapacita některého zájezdu naplněna, budou další žadatelé bráni už jen jako náhradníci , a to i přesto, že přihláška bude doručena ve stanoveném termínu. Přesnější časový rozvrh a bližší informace odešleme přihlášeným počátkem měsíce září. Žádáme vás, abyste přihlášku vyplnili ve všech údajích a uváděli na ni i trasu náhradního zájezdu, protože pokud se na některou z tras přihlásí méně jak 15 účastníků, bude tento zájezd zrušen. Pokud se naopak stane, že zájem a některou trasu bude
velký a bude třeba na ni vypravit dva autobusy, je třeba počítat s tím, že druhý autobus bude vypraven v náhradním termínu. Účastníkům zájezdu bude hrazena doprava, vstupné a oběd.
Věříme, že si i z letošní nabídky vyberete zájezd, který Vás zaujme a těšíme se na Vaši účast.
Případné dotazy Vám na č. tel. 325 513 121 zodpoví M. Dudlová.
Nymburk, červen 2019 Ing. Vladimír Procházka
předseda družstva
Nabídka tras jednotlivých zájezdů:
1. úterý 10. září 2019 : Peklo Čertovina, Hlinsko v Čechách a zámek Kladruby nad Labem
Nástupní místa Nymburk, Poděbrady, Městec Králové

2. čtvrtek 12. září 2019 : Klášter Sázava a hrad Český Šternberk (náročnější přístup)
Nástupní místa Nymburk, Poděbrady

3. úterý 17. září 2019: zámek Veltrusy a Mělník – muzeum kočárků, vláčků a regionální historie
Nástupní místa Nymburk, Lysá n.L.

4. čtvrtek 19. září 2019 hrad Houska (náročnější přístup) a zámek Loučeň
Nástupní místa Nymburk, Poděbrady

——————————————zde oddělte ——————————————————–
P ř i h l á š k a

jméno člena, adresa a číslo členského průkazu :

………………………………………………………………………………………………….

Telefon domů nebo do zaměstnání: ……………………………………………………………

Trasa zájezdu + nástupní místo: ……………………………………………………………….

Trasa náhradního zájezdu + místo nástupu: ……………………………………………………

Důchodce: ano – ne ( nehodící se škrtněte)
………………………
podpis

Pozn.: V případech, kdy je členy družstva více rodinných příslušníků, lze samozřejmě přihlášky využít k uvedení příslušného počtu zájemců.
Prosím o vyplnění všech údajů v přihlášce