Zásady na poskytování členských výhod v roce 2021

 • sleva na odběr zboží na provozovnách družstva formou poukázky.
  Hodnota jednotlivých poukázek bude odlišná, neboť konečná částka se bude skládat z následujících položek:
  1. zhodnocení základního členského vkladu  500,- Kč  deseti procenty, tedy 50,- Kč. Tato částka bude pro všechny členy jednotná.
  2. zhodnocení  splaceného členského vkladu  – majetkového podílu z transformace. Výše jednotlivých částek bude v tomto případě odlišná. Procento zhodnocení bude činit 3 % .

Poukázka bude odeslána všem současným členům družstva (vztaženo  k  termínu  konání shromáždění delegátů), jejichž  členství  zároveň  trvalo k datu 31. 12. 2020, a to v závěru měsíce července  a  na prodejnách  je  bude možné nárokovat   od 1. srpna do 30. září 2021

 • Poskytnutí slevy ve výši 3 % na  nákupy,  realizované na  prodejnách  družstva  v    období červenec –  10. prosinec 2021. Hodnota jednotlivých nákupů musí přesáhnout částku 100,- Kč.
  Pokladní doklady s datem  nákupu,  potvrzené podpisem  pracovníka  prodejny a  razítkem prodejny  si budou členové v průběhu výše uvedeného období uschovávat. Po 10. prosinci, ale  nejpozději  do  15. prosince  2021  doručí nebo odešle  každý člen tyto doklady,  urovnané  po jednotlivých  měsících  na  ústředí   družstva,   kde  mu  bude  na  celkovou výši  jeho  nákupů  propočtena sleva  ve výši 3 %.  Poukázka  na odběr zboží dle vlastního výběru v hodnotě  propočtené  slevy  bude  členům  družstva  odeslána v  měsíci lednu 2022.
  Kromě toho všichni členové,   jejichž  celková  výše  nákupů  v této akci  přesáhne  částku 5 000,- Kč,  budou zařazeni  do  slosování  o 3  poukázky  na  volný  odběr  zboží v těchto následujících hodnotách: 
  • 1 poukázku na odběr zboží v hodnotě      300,- Kč
  • 1 poukázku na odběr zboží v hodnotě      500,- Kč
  • 1 poukázku na odběr zboží v hodnotě   1 000,- Kč

Pozn.: Celá tato akce se netýká nákupů zboží, které za účelem jeho dalšího prodeje realizují členové družstva – soukromí podnikatelé.   To znamená i  těch, na  které  již  byla prodejnou č. 470, tedy supermarketem  v objektu velkoobchodního skladu v ulici Maršála Koněva v Nymburce poskytnuta  na základě předložení karty pro podnikatele sleva. Týká se ale i těch  nákupů,  na  jejichž  úhradu bylo použito platební karty.
Maximální  limit  na celkovou  výši nákupů je  70 tis. Kč.  Znamená to  tedy, že  nejvyšší  možná hodnota poukázky  bude 2 100,- Kč.

Nymburk červen 2021