Spotřební družstvo

nákupJednota, spotřební družstvo v Nymburce je obchodní organizace zabývající se maloobchodní a velkoobchodní činnosti především na nymburském okrese. Družstvo rozšířilo v roce 2001 maloobchodní činnost do města Kutná Hora a na okres Kolín. V roce 2005 dále do několika obcí na Mladoboleslavsku a v roce 2011 na Liberecku. Velkoobchodní činnost družstvo rozšířilo o regiony Benešov, Pardubice, Liberec a Jilemnici, od roku 2004 Dvůr Králové nad Labem a od roku 2011 Rakovník. Ve své činnosti se zaměřuje na prodej zboží zejména denní potřeby.

Jednota Nymburk, stejně jako další spotřební družstva u nás, je podle právní formy podnikání družstvo. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.

Je zapsáno v obchodním rejstříku vedeným Krajským obchodním soudem v Praze. Jeho činnost a postavení se řídí stanovami, které schvaluje shromáždění delegátů jako nejvyšší orgán družstva. Shromáždění delegátů volí členy představenstva a kontrolní komise, mění stanovy družstva, schvaluje výsledky hospodaření družstva a návrh na hospodaření s fondy družstva. Za družstvo jedná a družstvo navenek zastupuje předseda, popř. místopředseda družstva. Představenstvo je statutárním orgánem družstva, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech jeho záležitostech. Funkční období všech volených orgánů je pětileté.

© JEDNOTA, spotřební družstvo v Nymburce