Historie

Historie spotřebního družstevnictví sahá až do roku 1847, kdy se v českých zemích prosadily původně anglické myšlenky a ideje družstevního hnutí. Družstevní myšlenka se u nás šířila se značnou intenzitou. Ke konci 19. století bylo u nás již 61 spotřebních družstev. V roce 1897 byl v Nymburce založen potravní spolek ,,POKROK”, který měl všechny náležitosti spotřebního družstva. Po skončení jeho činnosti bylo založeno 28. ledna 1912 družstvo pod názvem ,,Nákupní, zásobovací a hospodářské družstvo v Nymburce”, které vyvíjelo svou činnost až do roku 1925, kdy došlo ke spojení s družstvem Včela Praha.V roce 1940 bylo toto družstvo zlikvidováno a prodejny na nymburském okrese byly předány Všeobecnému konzumnímu a výrobnímu družstvu Kolín.

K novému uspořádání spotřebního družstevnictví došlo v roce 1948, kdy dne 9. září bylo ustanoveno spotřební družstvo Jednota Nymburk, do kterého splynuly všechny družstevní prodejny a výrobny na okrese, dále stáčírna piva železničního spotřebního družstva, prodejna Družstva v Křinci a také Hospodářské družstvo, Pivovar a Mlékárna Nymburk. V letech 1949 – 52 byly převzaty do správy Jednoty ve velké míře soukromé obchody, hostinec, pekařské a cukrářské výrobny.

Po roce 1948 byla družstevní forma vlastnictví zpochybňována a nakonec násilné transformována do socialistické podoby. V té době byla družstva několikrát přeorganizována a některé svoje aktivity musela spotřební družstva převést do státní sféry. K novému uspořádání došlo opět v roce 1956, kdy byly zrušeny okresní svazy a vesnické Jednoty, a bylo utvořeno jedno družstvo v rámci okresu. V Nymburce byla ke konci roku 1956 ustavující schůze takovéhoto družstva, a na počátku roku 1957 byl proveden zápis do obchodního rejstříku Jednoty, spotřebního družstva v Nymburce. Od té doby došlo ještě k celé řadě dílčích organizačních změn, ale základní struktura již zůstala zachována do dnešních dnů. V roce 2017 oslavila Jednota, spotřební družstvo v Nymburce 60. Výročí svého vzniku.