Přání do nového roku

Protože se blíží závěr roku, rádi bychom vám všem popřáli, krásné prožití vánočních svátků v atmosféře plné spokojenosti, pohody, radosti spolu se svými nejbližšími.

Do nového roku 2020 vám přejeme v prvé řadě pevné zdraví, dále mnoho pohody, spokojenosti a úspěchů.

ing. Vladimír Procházka
předseda družstva