Zajištění schůzí členských základen

Organizační zajištění schůzí místních členských základem a shromáždění delegátů Jednoty, SD v Nymburce v roce 2023

Schůze místních členských základen

V roce 2023 budou svolány čtyři schůze místních členských základen, a to pro oblast Nymburka v Dělnickém domě v Nymburce, pro členskou základnu v Poděbradech a okolí v hotelu Golfi v Poděbradech, pro oblast Lysé nad Labem a okolí v hotelu Bílá Labuť v Lysé nad Labem a členská základna z Městce Králové a okolí bude mít svou schůzi v restauraci U Pařízků v Městci Králové, vždy se zahájením v 15.30 hodin.

Termíny konání schůzí jsou následující:

Pondělí 3.4.2023 Poděbrady – hotel Golfi

Úterý 4.4.2023 Lysá nad Labem – hotel Bílá Labuť

Středa 5.4.2023 Městec Králové – restaurace U Pařízků

Středa 12.4.2023 Nymburk – restaurace Dělnický dům

Navrhovaný program všech schůzí místních členských základen:

  • zahájení
  • zpráva předsedy družstva o výsledku hospodaření družstva za rok 2022, informace o činnosti družstva v roce 2022 a výhled na rok 2023
  • informace o shromáždění delegátů v roce 2023
  • informace o stavu a pohybu členské základny včetně uskutečněných převodů členských práv a povinností včetně majetkových účastí
  • návrh zásad na poskytování výhod členům družstva v roce 2023
  • diskuze
  • závěr

Náklady na uspořádání schůzí místních členských základen budou hrazeny z Fondu členů a funkcionářů, stejně jako podané občerstvení.

Opět počítáme s uspořádáním malé tomboly a s předáním pozorností účastníkům.