Vážené členky, vážení členové Jednoty spotřebního družstva v Nymburce

V období březen – květen pravidelně pořádáme schůze členů družstva.

Situace v letošním roce nám však nedovoluje naše tradiční setkání uskutečnit. Mimořádná opatření v souvislosti s epidemií koronaviru nám neumožňují reálně svolat členy na společné jednání.

Velice nás mrzí, že musíme narušit zažité tradice, ale nemáme možnost se s Vámi setkat osobně.

Přesto o podstatné informace nepřijdete. Po přijetí usnesení shromáždění delegátů, které se bude konat mimořádně korespondenční formou, budou všem členům zaslány informace :

  • výsledky hospodaření družstva za rok 2020
  • rozdělení zisku za rok 2020
  • výhled hospodářské situace na rok 2021
  • výsledky auditu a stanovisko kontrolní komise k výsledku hospodaření za rok 2020
  • plán na rozdělení zisku v roce 2021
  • zásady poskytování členských výhod v roce 2021
  • komentář ke změně stanov
  • zpráva o činnosti družstva

Věříme, že se nám všem podaří překonat toto složité a náročné období a že již v příštím roce se vrátíme ke všem tradičním a zažitým formám setkávání se členy družstva a budeme pracovat a žít bez omezujících opatření způsobené koronavirem.

Přejeme pevné zdraví a těšíme se na Vás v prodejnách Jednoty, spotřebního družstva v Nymburce.

                                                                                         Ing. Vladimír Procházka

                                                                                         předseda družstva

Květen 2021