Pozvánka na členské schůze

J e d n o t a , spotřební družstvo v N y m b u r c e

Vážená paní, vážený pane,
zveme Vás na schůze místních členských základen Jednoty, spotřebního družstva v Nymburce, které se v letošním roce pro jednotlivé obvody uskuteční takto:

pondělí 6. května 2019 v Nymburce – restaurace Dělnický dům

úterý 7. května 2019 v Poděbradech – hotel Golfi

pondělí 13. května 2019 v Lysé nad Labem – restaurace U Bílé Labutě

úterý 14. května 2019 v Městci Králové – restaurace U Pařízků

vždy od 15, 30 hodin.

Věříme, že se zúčastníte schůze místních členských základen pro obvod, do něhož příslušíte místem Vašeho bydliště (orientační rozdělení jsme vám sdělovali v minulých letech). Pokud by Vám však účasti na schůzi místních členských základen, kam podle rozdělení patříte, bránily jakékoliv důvody nebo máte lepší spojení do jiného místa, můžete si samozřejmě vybrat tu schůzi místních členských základen, která Vám nejlépe vyhovuje. Každý člen družstva se ale může zúčastnit pouze jedné schůze místních členských základen.

Program schůzí místních členských základen bude následující:

  • zahájení
  • zpráva předsedy družstva o výsledku hospodaření družstva za rok 2018, informace o     činnosti družstva v roce 2018 a výhled na rok 2019
  • informace o připravovaném shromáždění delegátů v roce 2019
  • projednání návrhu zásad na poskytování výhod členům družstva v roce 2019
  • informace o stavu a pohybu členské základny včetně uskutečněných převodů členských práv a povinností včetně majetkových účastí (úkol, který byl představenstvu uložen shromážděním delegátů, které se konalo 29. 5. 2004 )
  • diskuse
  • závěr

Na schůze místních členských základen nebude zajištěn svoz ani propláceno cestovné.
Účastníkům bude podáno malé občerstvení a rovněž se uskuteční tradiční losování o věcné ceny.
U prezence se každý člen prokáže svým průkazem člena družstva.
S ukončením schůze místních členských základen počítáme cca v 17,00 – 17,30hod.

Věřím, že se schůze místních členských základen zúčastníte a těším se na setkání s vámi.

Ing. Vladimír Procházka
předseda družstva

Členské schůze

Termíny místních členských schůzí:

pondělí 6.5.2019 – Nymburk – Dělnický dům

úterý 7.5.2019 – Poděbrady – Hotel Golfi

pondělí 13.5.2019 – Lysá nad Labem – restaurace U Bílé labutě

úterý 14.5.2019 – Městec Králové – restaurace U Pařízků

Členské schůze začínají vždy od 15.30 hodin.