Výroční zpráva

Rok  2021

1) Návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021  ( v Kč )

ztráta před zdaněním-5.497.928
daň z příjmů splatná0
daň z příjmů odložená-122.489
ztráta k vypořádání celkem-5.620.417
–  příděl sociálnímu fondu dle KS350.000
–  příděl FČF0
–  čerpání základního fondu5.970.417

2) Přehled o hospodaření s fondy v roce 2021 ( v tis. Kč )

fondstav k 1.1.2021tvorbačerpánístav k 31.12.21rozdělení  HV 2021
Rezervní54.8980 054.8980
Základní111.5589.3750120.933-5.970
Členských podílů10.523 06510.4580
Členů a funkcionářů 4.7996004334.9660
Sociální1.0145023371.179350
Kapitálový  11.4620011.4620
Celkem194.25410.477835203.8965.620

Rok  2022

1) Plán tvorby a rozdělení hospodářského výsledku v roce 2022  ( v tis. Kč )

zisk+10.714
daň z příjmů-2.104
zisk k rozdělení+8.610
–  příděl sociálnímu fondu dle KS430
–  příděl fondu členů a funkcionářů600
–  příděl základnímu fondu7.580

2) Rozpočet fondů na rok 2022 ( v tis. Kč )

fondstav k 1.1.2022tvorbačerpánístav k 31.12.22plán.příděl  r.2022
Rezervní54.8980054.8980
Základní120.93305.970114.9637.580
Členských podílů10.458013510.3230
Členů a funkcionářů4.96605804.386600
Sociální1.179370640909430
Kapitálový11.4620011.4620
Celkem203.8963707.325196.9418.610

Výroční zpráva za rok 2021, jejíž součástí je i účetní závěrka, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a výrok auditora bude k nahlédnutí v sídle družstva a ve sbírce listin v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, a to do 30 dnů po schválení účetní závěrky shromážděním delegátů.

Skladník – Nymburk

Do Velkoobchodního skladu v Nymburce hledáme skladník/skladnice. Požadujeme pracovitost a spolehlivost. Zájemci se mohou hlásit u vedoucí Velkoobchodního skladu p. Němečkové tel. 325 503 202 nebo 602 248 345 email: nemeckova@jednotanbk.cz

Vedoucí prodejny – Tatce

Pro prodejnu v Tatcích hledáme vedoucí prodejny/vedoucího prodejny. Praxe v obchodě případné vyučení výhodou. Dále požadujeme pracovitost a poctivost. Zájemci/kyně se mohou hlásit u p. Peterčáková tel. : 724/092 860 nebo u p. Matouš tel. 702/150 774 email: matous@jednotanbk.cz

Zástupce vedoucího – Lysá nad Labem

Pro prodejnu v Lysé nad Labem hledáme zástupce/kyně vedoucí/ho prodejny. Vyučení a praxe v oboru výhodou. Požadujeme pracovitost, poctivost a slušné vystupování. Zájemci se mohou hlásit u p. Červinkové tel. 727 804 843 nebo u p.Matouš tel.702 150 774 email: matous@jednotanbk.cz

Vedoucí prodejny – Lysá nad Labem

Pro prodejnu v Lysé nad Labem hledáme vedoucí/ho prodejny. Vyučení a praxe v oboru výhodou. Požadujeme pracovitost, poctivost a slušné vystupování. Zájemci se mohou hlásit u p. Červinkové tel. 727 804 843 nebo u p.Matouš tel.702 150 774 email: matous@jednotanbk.cz