Zajištění schůzí členských základen

Organizační zajištění schůzí místních členských základem a shromáždění delegátů Jednoty, SD v Nymburce v roce 2023

Schůze místních členských základen

V roce 2023 budou svolány čtyři schůze místních členských základen, a to pro oblast Nymburka v Dělnickém domě v Nymburce, pro členskou základnu v Poděbradech a okolí v hotelu Golfi v Poděbradech, pro oblast Lysé nad Labem a okolí v hotelu Bílá Labuť v Lysé nad Labem a členská základna z Městce Králové a okolí bude mít svou schůzi v restauraci U Pařízků v Městci Králové, vždy se zahájením v 15.30 hodin.

Termíny konání schůzí jsou následující:

Pondělí 3.4.2023 Poděbrady – hotel Golfi

Úterý 4.4.2023 Lysá nad Labem – hotel Bílá Labuť

Středa 5.4.2023 Městec Králové – restaurace U Pařízků

Středa 12.4.2023 Nymburk – restaurace Dělnický dům

Navrhovaný program všech schůzí místních členských základen:

  • zahájení
  • zpráva předsedy družstva o výsledku hospodaření družstva za rok 2022, informace o činnosti družstva v roce 2022 a výhled na rok 2023
  • informace o shromáždění delegátů v roce 2023
  • informace o stavu a pohybu členské základny včetně uskutečněných převodů členských práv a povinností včetně majetkových účastí
  • návrh zásad na poskytování výhod členům družstva v roce 2023
  • diskuze
  • závěr

Náklady na uspořádání schůzí místních členských základen budou hrazeny z Fondu členů a funkcionářů, stejně jako podané občerstvení.

Opět počítáme s uspořádáním malé tomboly a s předáním pozorností účastníkům.

Výroční zpráva

Rok  2021

1) Návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021  ( v Kč )

ztráta před zdaněním-5.497.928
daň z příjmů splatná0
daň z příjmů odložená-122.489
ztráta k vypořádání celkem-5.620.417
–  příděl sociálnímu fondu dle KS350.000
–  příděl FČF0
–  čerpání základního fondu5.970.417

2) Přehled o hospodaření s fondy v roce 2021 ( v tis. Kč )

fondstav k 1.1.2021tvorbačerpánístav k 31.12.21rozdělení  HV 2021
Rezervní54.8980 054.8980
Základní111.5589.3750120.933-5.970
Členských podílů10.523 06510.4580
Členů a funkcionářů 4.7996004334.9660
Sociální1.0145023371.179350
Kapitálový  11.4620011.4620
Celkem194.25410.477835203.8965.620

Rok  2022

1) Plán tvorby a rozdělení hospodářského výsledku v roce 2022  ( v tis. Kč )

zisk+10.714
daň z příjmů-2.104
zisk k rozdělení+8.610
–  příděl sociálnímu fondu dle KS430
–  příděl fondu členů a funkcionářů600
–  příděl základnímu fondu7.580

2) Rozpočet fondů na rok 2022 ( v tis. Kč )

fondstav k 1.1.2022tvorbačerpánístav k 31.12.22plán.příděl  r.2022
Rezervní54.8980054.8980
Základní120.93305.970114.9637.580
Členských podílů10.458013510.3230
Členů a funkcionářů4.96605804.386600
Sociální1.179370640909430
Kapitálový11.4620011.4620
Celkem203.8963707.325196.9418.610

Výroční zpráva za rok 2021, jejíž součástí je i účetní závěrka, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a výrok auditora bude k nahlédnutí v sídle družstva a ve sbírce listin v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, a to do 30 dnů po schválení účetní závěrky shromážděním delegátů.

Skladník – Nymburk

Do Velkoobchodního skladu v Nymburce hledáme skladník/skladnice. Požadujeme pracovitost a spolehlivost. Zájemci se mohou hlásit u vedoucí Velkoobchodního skladu p. Němečkové tel. 325 503 202 nebo 602 248 345 email: nemeckova@jednotanbk.cz

Vedoucí prodejny – Tatce

Pro prodejnu v Tatcích hledáme vedoucí prodejny/vedoucího prodejny. Praxe v obchodě případné vyučení výhodou. Dále požadujeme pracovitost a poctivost. Zájemci/kyně se mohou hlásit u p. Peterčáková tel. : 724/092 860 nebo u p. Matouš tel. 702/150 774 email: matous@jednotanbk.cz

Zástupce vedoucího – Lysá nad Labem

Pro prodejnu v Lysé nad Labem hledáme zástupce/kyně vedoucí/ho prodejny. Vyučení a praxe v oboru výhodou. Požadujeme pracovitost, poctivost a slušné vystupování. Zájemci se mohou hlásit u p. Červinkové tel. 727 804 843 nebo u p.Matouš tel.702 150 774 email: matous@jednotanbk.cz

Vedoucí prodejny – Lysá nad Labem

Pro prodejnu v Lysé nad Labem hledáme vedoucí/ho prodejny. Vyučení a praxe v oboru výhodou. Požadujeme pracovitost, poctivost a slušné vystupování. Zájemci se mohou hlásit u p. Červinkové tel. 727 804 843 nebo u p.Matouš tel.702 150 774 email: matous@jednotanbk.cz